ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

truong-dai-hoc-tra-vinh

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020******* TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Ký hiệu: DVT Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh Điện thoại: 0294.3.855.246 Website: www.tvu.edu.vn Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2020 như sau: Trên đây là thông …

Xem thêm »

CAO ĐẲNG

LIÊN THÔNG