Ngày 1/8, các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển (HSXT) và thông báo tiêu chí xét tuyển của mình. Chuyên gia tuyển sinh, đưa ra lời khuyên...

Liên hệ quảng cáo